Articles

Jakub Jakubowski

Articles

Z dziejów książki naukowej w XVIII wieku. Analiza kompozycji przestrzenno-obrazowej Jakuba Teodora Kleina "Historia piscium naturalis" (Gedani 1740–1749)

AbstractDownload article

Dawna polska ilustrowana książka przyrodnicza (XVII–XIX wiek)

AbstractDownload article

Recepcja wydawnicza dzieł Karola Darwina w Polsce w XIX wieku

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout