Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), 36, 2017, ss.284

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Co mówią okładki? O jakości komunikatów wizualnych współczesnych edycji wydawanych przez bibliologów i dla bibliologów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.1

AbstractDownload articleDownload article

publishing, book design, typography, cover, visual communication, scientific book, bibliology, design thinking

Artists’ books, czyli czym jest owoc małżeństwa książki ze sztuką

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.2

AbstractDownload articleDownload article

artists’ books, literature, artbook, book art

Edynburg jako przykład miasta literatury: Edinburgh International Book Festival

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.3

AbstractDownload articleDownload article

Edinburgh, festival, literature

У пошуку нових форм: реалії українського ринку медіа для дітей

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.4

AbstractDownload articleDownload article

new media, digital media for children, typology of children’s digital media, monomedia edition, multimedia edition, convergent mass media for children, Ukrainian book apps

Комунікативна модель сучасних природознавчих часописів для дітей на прикладі українського та польського пресовидання

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.5

AbstractDownload articleDownload article

science press, science popular magazines, children and teenagers periodicals classification

„Biblia królowej Zofii” — od rękopisu do formy cyfrowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.6

AbstractDownload articleDownload article

Bible of Queen Sophia, Queen Sophia’s Bible, Sárospatak Bible, publishing of manuscripts, forms of publications

Nie samą pracą drukarz żyje… Przedstawiciele zawodu w świetle humorystycznych jednodniówek okolicznościowych z okresu międzywojennego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.7

AbstractDownload articleDownload article

dailies, ephemera, interwar period, printers

Stanisława Przybyszewskiego kontakty z polskimi wydawcami

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.8

AbstractDownload articleDownload article

publishing, Stanisław Przybyszewski, the cooperating with publishers

Gdy treść i forma idą w parze. O edytorskich i estetycznych walorach czasopisma „Oficyna Poetów” wydawanego w Londynie w latach 1966–1980

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.9

AbstractDownload articleDownload article

emigration, literary magazines, Great Britain, London, printing, publishing, polonica, typography

Klasyk nieortodoksyjny. Estetyka książki w twórczości Andrzeja Heidricha

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.10

AbstractDownload articleDownload article

Andrzej Heidrich, Polish graphic design, book design, typography

Czytelnictwo więźniów w Zakładzie Karnym w Rawiczu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.11

AbstractDownload articleDownload article

prison’s library, prisoner’s reading, resocialization

Przyszłość bibliotek i biblioteki przyszłości, czyli trendy kształtujące innowacyjne usługi biblioteczno-informacyjne w bibliotekach akademickich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.12

AbstractDownload articleDownload article

innovations, academic libraries, trends in library development, future libraries

Komunikaty

Małopolska oprawa „Liber de modo acquirendae divinae gratiae…” z księgozbioru arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Baranowskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.13

Download articleDownload article

Badania humanistyczne w sieci, czyli zmiany w komunikacji naukowej spowodowane rewolucją cyfrową („Komunikacja naukowa w humanistyce”, red. Emanuel Kulczycki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.14

Download articleDownload article

Od książek kucharskich dla dzieci i młodzieży do kultury kulinarnej PRL-u… (Anita Has-Tokarz, „Książki kucharskie i (około)kulinarne dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945–1989: Teksty — Funkcje — Konteksty”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.15

Download articleDownload article

Sprawozdania

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian” — Innowacyjne usługi informacyjne (Warszawa, 15–16 maja 2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.16

Download articleDownload article

Konferencja Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego „Funkcje bibliotek dawniej i dziś” (Wrocław, 22–23 listopada 2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.17

Download articleDownload article

Sprawozdanie z wernisażu podsumowującego projekt digitalizacji kroju pisma Bona (Warszawa, 25 listopada 2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.18

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout