Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), 35, 2016, ss.196

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Bazy bibliograficzne a POL-index. Plusy i minusy, szanse i zagrożenia (na podstawie doświadczeń BazTech)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.1

AbstractDownload articleDownload article

bibliographic databases, BazTech, POL-index, cytation analysis, scientific journals

Zmiany w systemie dokumentacji publikacji Politechniki Wrocławskiej na potrzeby Modułu Sprawozdawczego PBN

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.2

AbstractDownload articleDownload article

scientific output of Wroclaw University of Science and Technology, DONA database, POL-on, Polish Scholarly Bibliography

Wpływ wykorzystania dotacji ministerialnych i funduszy unijnych na kształtowanie się zbiorów w bibliotece uczelni niepublicznej (na przykładzie biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.3

AbstractDownload articleDownload article

private university libraries, EU grants in the library, ministerial grants, library management

Wpływ systemu POL-on na dokumentowanie dorobku naukowego pracowników uczelni wyższych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.4

AbstractDownload articleDownload article

Polish Scholarly Bibliography, Science Information System, POL-on, bibliography of publications, unit parameter evaluation, scientific publications

Implementacja systemu COBISS w bibliotekach bałkańskich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.5

AbstractDownload articleDownload article

COBISS, computerization, Balkan libraries

Uczelniana baza wiedzy jako przykład systemu CRIS. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.6

AbstractDownload articleDownload article

university knowledge base, institutional repositories, system CRIS, intellectual output preserving, academic libraries, university achievements, research outputs

Między lokalnością a potrzebami ministerialnymi — z doświadczeń rejestracji dorobku piśmienniczego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w roku 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.7

AbstractDownload articleDownload article

Bibliography of University of Wrocław Academic Staff’s Publications, Polish Scholary Bibliography

Miejsce i zadania Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w układzie uczelnia–System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.8

AbstractDownload articleDownload article

Poznań University of Life Sciences, Main Library of the Poznań University of Life Sciences, Information system for higher education POL-on, Reporting Module of Polish Scholarly Bibliography

Oddziały informacji naukowej na polskich uczelniach państwowych: miejsce w strukturze organizacyjnej i zakres działania

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.9

AbstractDownload articleDownload article

scientific information, academic libraries, organization of academic libraries, tasks of academic libraries

Projekty biblioteczne uczelni publicznych finansowane ze środków krajowych i europejskich znajdujących się w dyspozycji instytucji szczebla krajowego i regionalnego w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.10

AbstractDownload articleDownload article

external financing sources of the library projects, national funds for the development of libraries, European funds for the development of libraries, pro-development activities of libraries

Irena Gruchała, „W tym streszczało się niejako moje życie”: lwowski księgozbiór Heleny Dąbczańskiej (1863–1956) jako wyraz kultury książki epoki, Kraków 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.11

Download articleDownload article

Renata Bednarz-Grzybek, Kwestia kobieca. Rodzina, wychowanie, edukacja. Bibliografia adnotowana zawartości czasopisma „Bluszcz” (wybór za lata 1865–1905), Lublin 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.12

Download articleDownload article

Jubileusz sześćdziesięciolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego i ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura książki w humanistyce współczesnej” (Wrocław, 23–24 listopada 2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.13

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout