Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), 30, 2011

Złożone relacje nadawca–odbiorca oraz tekst–obraz w publikacjach traktujących o dziele sztuki

AbstractDownload articleDownload article

Projektowanie książki orientalnej według Leona Urbańskiego

AbstractDownload articleDownload article

Dawna polska ilustrowana książka przyrodnicza (XVII–XIX wiek)

AbstractDownload articleDownload article

Przyczynek do dziejów recepcji niemieckich ilustracji w Polsce w XIX wieku

AbstractDownload articleDownload article

W służbie realizmu socjalistycznego – ilustrowana książka literacka dla dorosłych jako narzędzie propagandy

AbstractDownload article

Bibliografia zalecająca w Polsce — czy przestała być potrzebna?

AbstractDownload articleDownload article

O potrzebie księgoznawczych badań nad żydowską książką literacką w polskich przekładach w XX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Intencje twórców kolekcji dokumentów ulotnych i okolicznościowych Gabinetu Śląskiego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

AbstractDownload articleDownload article

Głód w czasach obfitości. Źródła informacji w podręcznikach do zajęć komputerowych

AbstractDownload articleDownload article

O czym mówią mistrzowie grafiki?

Download articleDownload article

Co można wyczytać z okładek? Rozważania wokół "Tysiąca polskich okładek" Aleksandry i Daniela Mizielińskich

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout