Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), 34, 2015, ss.164

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Między tradycją a nowoczesnością. Maciej Buszewicz jako projektant książki

AbstractDownload articleDownload article

Wydawnictwo Dolnośląskie jako wydawca przekładów żydowskiej literatury pięknej

AbstractDownload articleDownload article

Żydowskie jednodniówki sportowe z okresu międzywojennego (ze zbiorów CBN Polona)

AbstractDownload articleDownload article

Okoliczności lekturowego dzieciństwa współczesnych seniorów na przykładzie wspomnień słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

AbstractDownload articleDownload article

Перші руські сільські читальні в Галичині: розвиток ідеї, організація, діяльність (перша половина та середина 1870-х рр.)

AbstractDownload articleDownload article

Українська дитяча книга кінця XX–початку XXI ст.: літературно-видавничий «портрет» на тлі доби

AbstractDownload articleDownload article

Автор і видавець у епоху цифрових комунікаційних технологій (на прикладі українських реалій)

AbstractDownload articleDownload article

Mediatyzacja nauki w prasie polskiej (1975) — popularyzacja czy nowinkarstwo?

AbstractDownload articleDownload article

Cathalogus cathalogorum. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku: spis scalony, poprawiony i uzupełniony Urszuli Paszkiewicz — cenne źródło do badań nad historią polskich bibliotek

Download articleDownload article

Bibliografia Polska 1901–1939, t. 16: Jednodniówki A–Ż, red. E. Dombek, H. Machnik, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2014

Download articleDownload article

Wanda A. Ciszewska, Skażone władzą. Ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945–1956, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015

Download articleDownload article

Jiří Trávníček, Překnížkováno: co čteme a kupujeme (2013), Host, Brno 2014

Download articleDownload article

Autorzy

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout