Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), 33, 2014, ss.136

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

O kradzieżach w polskich bibliotekach i innych placówkach kultury na przełomie XX i XXI wieku

AbstractDownload articleDownload article

Dzieje wydawnicze twórczości Edmunda Niziurskiego

AbstractDownload articleDownload article

Literatura rosyjska w Polsce. Próba charakterystyki produkcji wydawniczej i czytelnictwa w latach 2007–2012

AbstractDownload articleDownload article

Важливі епізоди історії книговидання галицьких русинів 40–50-х років ХІХ ст. (видавнича діяльність Якова Головацького)

AbstractDownload articleDownload article

Książka i ilustracja w oczach polskich ilustratorów debiutujących po 2000 roku

AbstractDownload articleDownload article

Działania polskich organizacji pozarządowych na rzecz zwiększania jawności i dostępności informacji publicznych

AbstractDownload articleDownload article

Stan badań nad polskimi czasopismami pszczelarskimi

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Monika Olczak-Kardas, „Nasza Księgarnia” na rynku wydawniczo-księgarskim Drugiej Rzeczpospolitej, Kielce 2014

Download articleDownload article

Recenzja: Tomasz Kruszewski, Przestrzenie biblioteki. O symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji, Toruń 2012

Download articleDownload article

Autorzy

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout