Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), 32, 2013, ss.124

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

"Don Kichot" Miguela Cervantesa — estetyka i ukształtowanie graficzne polskich edycji

AbstractDownload articleDownload article

Książka popularna wobec uwarunkowań prawnych i rynkowych hiszpańskiego Złotego Wieku — na przykładzie gatunku libros de caballerías

AbstractDownload articleDownload article

Howard Phillips Lovecraft: autor, dzieło i jego recepcja wydawnicza w Polsce. Zarys problematyki

AbstractDownload articleDownload article

Видання літературно-художніх творів українських письменниць у Галичині 1900–1914 рр.

AbstractDownload articleDownload article

Ewolucja poglądów anglojęzycznych badaczy na dzieje private press

AbstractDownload articleDownload article

Warsztat twórczy Melchiora Wańkowicza — od pomysłu do publikacji

AbstractDownload articleDownload article

E-Science, perspectives et opportunités pour de nouvelles pratiques de la recherche en informatique et mathématiques appliquées

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Bibliologiczne wycieczki socjologa literatury

Download articleDownload article

Recenzja: Encyklopedia Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Iwana Franki

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout