Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), 31, 2012

Od Redakcji

Download articleDownload article

Relacje między obrazem a tekstem w powojennych ilustrowanych edycjach liryków Juliana Tuwima

AbstractDownload articleDownload article

Feliks Topolski jako ilustrator i artysta książki

AbstractDownload articleDownload article

Kultura radziecka na Dolnym Śląsku po 1945 w świetle materiałów źródłowych

AbstractDownload articleDownload article

Tradycyjne typologie dokumentów jako narzędzie analizy i charakterystyki naukowych zasobów sieciowych

AbstractDownload articleDownload article

Wykorzystanie nowoczesnych form komunikacji z użytkownikiem w polskich bibliotekach uniwersyteckich

AbstractDownload articleDownload article

Blog jako sposób na przełamanie stereotypu bibliotekarza

AbstractDownload articleDownload article

Książka o czytaniu, czyli po co jest redaktor

Download articleDownload article

Realizm magiczny w nowym kontekście czyli o przekładach literatury iberoamerykańskiej w Polsce

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout