Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), 28, 2009

Od Redakcji

Download articleDownload article

Zbiory graficzne we współczesnej cywilizacji obrazu

AbstractDownload articleDownload article

Zbiory artystyczne, zbiory specjalne czy zbiory ikonograficzne? Typologia i funkcje

AbstractDownload articleDownload article

Wyczerpujący opis wszechświata – dawne i współczesne metody opisu treści dzieła sztuki

AbstractDownload articleDownload article

Zapomniana mowa gestów. Portret Cypriana Norwida pędzla Pantaleona Szyndlera (1882)

AbstractDownload article

Drzeworyt reprodukcyjny – od ilustracji prasowej do obiektu muzealnego

AbstractDownload articleDownload article

Sygnet drukarski. Zarys problemów badawczych

AbstractDownload article

Świat wizualny w wydawnictwach kartograficznych XVI–XVII wieku

AbstractDownload article

Rekonstrukcja obrazu Wrocławia na podstawie zachowanych przekazów ikonograficznych z lat 1807–1916

AbstractDownload article

Uniwersalny język twórczości polskich artystów plastyków na obczyźnie

AbstractDownload articleDownload article

Zbiory ekslibrisów w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

AbstractDownload articleDownload article

Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie – zbiór artystyczny w bibliotece naukowej

AbstractDownload articleDownload article

Ikonosfera Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie: Gabinet Rycin, Gabinet Plakatów i Galeria Jednej Książki

AbstractDownload articleDownload article

O państwowych i prywatnych kolekcjach kart pocztowych

AbstractDownload articleDownload article

Digitalizacja ilustracji ze starych druków w Bibliotece Akademii Nauk Republiki Czeskiej

AbstractDownload articleDownload article

Projekt EURIDICE – dostęp on-line do unikatowych kolekcji regionalnych Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

AbstractDownload articleDownload article

Prawne aspekty udostępniania zbiorów graficznych do reprodukcji

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout