Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), 29, 2010

Od Redakcji

AbstractDownload articleDownload article

Zastosowanie teorii Thomasa S. Kuhna w badaniach rewolucji medialnych

AbstractDownload articleDownload article

Perswazyjne aspekty typografii (na przykładzie reklamy prasowej)

AbstractDownload articleDownload article

Model kształcenia typografów według Leona Urbańskiego

AbstractDownload articleDownload article

Ukształtowanie graficzne czasopism na Zakarpaciu w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Wpływ doktryny socrealizmu na ilustracje do edycji polskich utworów satyrycznych z lat 1945-1956

AbstractDownload articleDownload article

Dolnośląskie druki ulotne i okolicznościowe z lat 1945-1946 pochodzące z kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

AbstractDownload articleDownload article

Encyklopedie specjalne i słowniki rzeczowe w pracy badacza sztuki książki

AbstractDownload articleDownload article

Działalność bibliotek pedagogicznych na rzecz bibliotek i bibliotekarzy szkolnych

AbstractDownload articleDownload article

Artystów książki ocalić od zapomnienia. Dzieje polskiej powojennej ilustracji

Download articleDownload article

Między funkcjonalnością a estetyką publikacji podręcznikowych

Download articleDownload article

Dobrze zaprojektowana książka dla dzieci powraca

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout