Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), 27, 2008

Postmodernistyczne refleksje bibliologiczne. Znaczenie prac Jacques'a Derridy dla badań nad książką

AbstractDownload articleDownload article

Bibliologa spojrzenie na paryską Wystawę Światową w 1867 r.

AbstractDownload articleDownload article

Zainteresowania bibliograficzne i bibliofilskie profesora historii prawa Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego (1783–1846)

AbstractDownload articleDownload article

Kultura książki powojennego Wałbrzycha (1945–1989). Stan, potrzeby i możliwości badań

AbstractDownload articleDownload article

Estetyka zaangażowana. Rola "Poligrafiki" w podnoszeniu poziomu estetycznego polskiej produkcji wydawniczej w latach 1947–1956

AbstractDownload articleDownload article

Kilka uwag i sprostowań na temat życia Stanisława Ostoi-Chrostkowskiego (1900–1947)

AbstractDownload articleDownload article

O książce ilustrowanej – rozważania i refleksje Bohdana Butenki

AbstractDownload articleDownload article

Ilustracje w ogólnych słownikach języka polskiego

AbstractDownload articleDownload article

Jednodniówka jako typ dokumentów życia społecznego. Zarys problematyki badawczej

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout