Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo)

37, 2018

2019

Pages: 224

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Duchowieństwo i stowarzyszenia katolickie wobec bibliotek dla ludu w Galicj...
(Anna Gruca)

Biblioteki dwudziestolecia międzywojennego na łamach „Przeglądu Księgarskie...
(Monika Olczak-Kardas)

Zmiany w zasadach realizacji zadań w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonom...
(Agnieszka Rogalińska)

More >

36, 2017

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Co mówią okładki? O jakości komunikatów wizualnych współczesnych edycji wyd...
(Tomasz Bierkowski, Ewa Repucho)

Artists’ books, czyli czym jest owoc małżeństwa książki ze sztuką
(Paweł Bernacki)

Edynburg jako przykład miasta literatury: Edinburgh International Book Fest...
(Marta Kowalska)

More >

35, 2016

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Bazy bibliograficzne a POL-index. Plusy i minusy, szanse i zagrożenia (na p...
(Lidia Derfert-Wolf)

Zmiany w systemie dokumentacji publikacji Politechniki Wrocławskiej na potr...
(Anna Komperda)

Wpływ wykorzystania dotacji ministerialnych i funduszy unijnych na kształto...
(Julita Niedźwiecka-Ambroziak)

More >

34, 2015

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Między tradycją a nowoczesnością. Maciej Buszewicz jako projektant książki
(Agata Ceckowska)

Wydawnictwo Dolnośląskie jako wydawca przekładów żydowskiej literatury pięk...
(Monika Jaremków)

Żydowskie jednodniówki sportowe z okresu międzywojennego (ze zbiorów CBN Po...
(Katarzyna Jamrozik)

More >

33, 2014

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

O kradzieżach w polskich bibliotekach i innych placówkach kultury na przeło...
(Joanna Prokop)

Dzieje wydawnicze twórczości Edmunda Niziurskiego
(Grażyna Knap)

Literatura rosyjska w Polsce. Próba charakterystyki produkcji wydawniczej i...
(Dariusz Kardela)

More >

32, 2013

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

"Don Kichot" Miguela Cervantesa — estetyka i ukształtowanie graficzne polsk...
(Olga Konatowska-Ciszek)

Książka popularna wobec uwarunkowań prawnych i rynkowych hiszpańskiego Złot...
(Katarzyna Setkowicz)

Howard Phillips Lovecraft: autor, dzieło i jego recepcja wydawnicza w Polsc...
(Jakub Mikulski)

More >

31, 2012

2013

Od Redakcji
(Małgorzata Komza)

Relacje między obrazem a tekstem w powojennych ilustrowanych edycjach liryk...
(Aleksandra Łamasz)

Feliks Topolski jako ilustrator i artysta książki
(Jan Kaczorowski)

Kultura radziecka na Dolnym Śląsku po 1945 w świetle materiałów źródłowych
(Aneta Firlej-Buzon)

More >

30, 2011

2011

Złożone relacje nadawca–odbiorca oraz tekst–obraz w publikacjach traktujący...
(Tomasz Bierkowski)

Projektowanie książki orientalnej według Leona Urbańskiego
(Ewa Repucho)

Dawna polska ilustrowana książka przyrodnicza (XVII–XIX wiek)
(Jakub Jakubowski)

Przyczynek do dziejów recepcji niemieckich ilustracji w Polsce w XIX wieku
(Piotr Waszkiewicz)

More >

29, 2010

2010

Od Redakcji
(Małgorzata Komza)

Zastosowanie teorii Thomasa S. Kuhna w badaniach rewolucji medialnych
(Małgorzata Góralska)

Perswazyjne aspekty typografii (na przykładzie reklamy prasowej)
(Bożena Hojka)

Model kształcenia typografów według Leona Urbańskiego
(Ewa Repucho)

More >

28, 2009

2009

Od Redakcji
(Małgorzata Komza)

Zbiory graficzne we współczesnej cywilizacji obrazu
(Małgorzata Komza)

Zbiory artystyczne, zbiory specjalne czy zbiory ikonograficzne? Typologia i...
(Jolanta Talbierska)

Wyczerpujący opis wszechświata – dawne i współczesne metody opisu treści dz...
(Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ksenia Stanicka-Brzezicka)

More >

27, 2008

2008

Postmodernistyczne refleksje bibliologiczne. Znaczenie prac Jacques'a Derri...
(Małgorzata Góralska)

Bibliologa spojrzenie na paryską Wystawę Światową w 1867 r.
(Małgorzata Komza)

Zainteresowania bibliograficzne i bibliofilskie profesora historii prawa Ja...
(Bożena Koredczuk)

Kultura książki powojennego Wałbrzycha (1945–1989). Stan, potrzeby i możliw...
(Sylwia Bielawska)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout